GAISRINĖS SAUGOS PROJEKTAVIMAS

GAISRINĖS SAUGOS DALIES RENGIMAS

Rengiame gaisrinės saugos projekto dalį esamiems ir naujai statomiems pastatams. Atliekame rizikos vertinimus, siekiant reikiamą saugumo lygį.

ŽMONIŲ EVAKAVIMO KELIŲ IR IŠĖJIMŲ INŽINERINIS MODELIAVIMAS

Naudojant Thunderhead Pathfinder programinę įrangą simuliuojamas žmonių srauto judėjimas gaisro atveju, nustatomi evakuacijos parametrai.

DŪMŲ ŠALINIMO SISTEMOS SUDĖTINGI INŽINERINIAI SKAIČIAVIMAI

Naudojant Thunderhead Pyrosim programinę įrangą atliekamos oro ir dūmų srauto simuliacijos, nustatomi dūmų šalinimo sistemos parametrai.

KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMO UGNIAI SUDĖTINGI INŽINERIANIAI SKAIČIAVIMAI

Naudojant Thunderhead Pyrosim programinę įrangą atliekami konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimai, parenkant atsparumą užtikrinančias medžiagas arba jų atsisakant.

GAISRINĖS SAUGOS KONSULTACIJOS

  • Projektinė ir projektavimo stadija (visos projekto dalys);
  • Statinio statybos stadija (GS sistemų diegimo techninė priežiūra);
  • Statinio pripažinimo tinkamu naudoti stadija, parengiant reikiamus GS dokumentus;
  • Statinio naudojimo stadija;
  • darbuotojų mokymai.

ŽMONIŲ EVAKAVIMO PLANAI

MŪSŲ PROJEKTAI

MŪSŲ PARTNERIAI

Susisiekite su mumis